Pommes Frites

3 Produkte

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.46)

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.46)

CHF 14.55

Cod. 4222

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.40)

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.40)

CHF 13.95

Cod. 4657

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.19)

1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.19)

CHF 11.95

Cod. 5683