Kartoffeln

3 Produkte

600 g (Preis pro 100 g = CHF 1.93)

600 g (Preis pro 100 g = CHF 1.93)

CHF 11.55

Cod. 0691

750 g (Preis pro 100 g = CHF 1.06)

750 g (Preis pro 100 g = CHF 1.06)

CHF 7.95

Cod. 4227

700 g (Preis pro 100 g = CHF 2.14)

700 g (Preis pro 100 g = CHF 2.14)

CHF 14.95

Cod. 10833